Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Zygmunta Augusta w Augustowie
We greet on official of Primary School no 2 named by Zygmunt August in Augustów

 

"Przeszłość nie wraca - jednak nie umiera, odmienia tylko miejsce i nowy kształt przybiera"
"Past does not return - but it does not die, it only changes place and comes new shape"

                                                                                                                                                               A. Asnyk

         
 

Polska

Polska wersja

wersja 

budynek szkoły - building of school

English

English version

version

 

Copyright © 2002-2017 sp2aug.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Z. Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Rajgrodzka 1